Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 7.00

Schodzenie się dzieci, swobodna działalność dzieci w kącikach zabaw, kącikach tematycznych, a także gry, zabawy i swobodne rozmowy z nauczycielem.

7.00 – 8.00

Praca indywidualna i w małych grupach w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dowolne zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, głośne czytanie wybranych utworów literatury dziecięcej, ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne; śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.30 – 11.15

Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego m.in. poprzez: zajęcia organizowane z całą grupą, zajęcia religii, zajęcia z języka nowożytnego, zajęcia w małych grupach i zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw ruchowych, zabawy dowolne wg potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki edukacyjne, uroczystości przedszkolne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11.15 – 12.00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczno-sanitarne.

Obiad – doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki, rozmowy na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.00 – 14.00

Grupy młodsze- odpoczynek poobiedni: głośne czytanie ( nauczyciel, rodzic, dziadkowie ) wybranych bajek, opowiadań; słuchanie bajek relaksacyjnych, kołysanek, muzyki sprzyjającej odpoczynkowi.

Grupy starsze – relaksacja, głośne czytanie z udziałem zapraszanych rodziców, dziadków, zabawy integracyjne, działania podejmowane w ramach realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego: zabawy dydaktyczno-wychowawcze, badawcze, konstrukcyjno-techniczne, ćwiczenia graficzne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe i samoobsługowe, pomoc dzieci w nakrywaniu do posiłku. Podwieczorek.

14.30 – 17.00

Praca indywidualna i w małych grupach, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy na powietrzu, zabawy i zajęcia utrwalające i porządkujące wiedzę i umiejętności dzieci wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prace porządkowe.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny