Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

Utworzono dnia 09.04.2021
Szanowni Rodzice

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2021 poz 651)

do dnia 18 kwietnia 2021 r. przedłużone zostało czasowe ograniczane funkcjonowanie Przedszkola.

Jednocześnie informuję, że na wniosek:  ( § 2 ust.4  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dz. U. 2021 poz.561 ) )

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

w przedszkolu będą organizowane zajęcia.

W związku z powyższym Rodzice, którzy potrzebują zapewnienia opieki swojemu dziecku, proszeni są o złożenie przedmiotowego Wniosku  o miejscu zatrudnienia / realizacji zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  o których mowa  w § 2 ust.4 w/w rozporządzenia.

Wniosek proszę przynieść przyprowadzając dziecko do przedszkola lub przesłać skan na pocztę e-mail: przedszkole@pm14.olsztyn.eu

Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w związku z zaistniałą sytuacją,  zajęcia będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystując platformę Office 365 TEAMS. Proszę na platformie sprawdzić Kalendarz. Nauczycielki poinformują Państwa o godzinach prowadzonych zajęć.

Dodatkowo, propozycje zajęć i zabaw dla dzieci będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce „NAUCZANIE ZDALNE”.

W załączeniu:

Roprządzenie MEiN

przykładowy Wniosek z oświadczeniem.              

                        Pozdrawiam serdecznie Jolanta Drążek – dyrektor Przedszkola

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny