Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

Informacja dot. zmian w funkcjonowaniu przedszkola od dnia 29.03.2021 do dnia 11.04.2021

Utworzono dnia 27.03.2021

Szanowni Rodzice

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dz. U. 2021 poz.561 )

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczane zostało funkcjonowanie Przedszkola.

Jednocześnie informuję, że na wniosek:  ( § 2 ust.4  w/w rozporządzenia )

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

w przedszkolu będą organizowane zajęcia.

W związku z powyższym Rodzice, którzy potrzebują zapewnienia opieki swojemu dziecku, proszeni są o złożenie przedmiotowego Wniosku wraz z oświadczeniem o miejscu zatrudnienia / realizacji zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  o których mowa  w § 2 ust.4 w/w rozporządzenia.

Wniosek z Oświadczeniem, proszę przynieść przyprowadzając dziecko do przedszkola lub przesłać skan na pocztę e-mail: przedszkole@pm14.olsztyn.eu

Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w związku z zaistniałą sytuacją,  zajęcia będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystując platformę Office 365 TEAMS. Proszę na platformie sprawdzić Kalendarz. Nauczycielki poinformują Państwa o godzinach prowadzonych zajęć.

Dodatkowo, propozycje zajęć i zabaw dla dzieci będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce „NAUCZANIE ZDALNE”.

W załączeniu:

Roprządzenie MEiN

przykładowy Wniosek z oświadczeniem.              

                        Pozdrawiam serdecznie Jolanta Drążek – dyrektor Przedszkola.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

Utworzono dnia 29.03.2021, 15:22

Wniosek o organizację zajęć

Utworzono dnia 29.03.2021, 11:25

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny