baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkola 

 

 

 

 

    222222222222222222222222

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,  
                                        ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości
                                        ani prawa do przyszłości.”
                                                                                                      Marszałek Józef Piłsudski
           W imię szacunku dla naszej przeszłości oraz w poczuciu głębokiej odpowiedzialności i w trosce o przyszłość 10.11.2016r. w sali gimnastycznej Przedszkola odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Program artystyczny pt. „Polsko, Ojczyzno Moja” przedstawiły dz. 5 –letnie z gr. IV, którą prowadzą nauczycielki P. Stanisława Ziółek oraz P. Dorota Rogulska.  Przedszkolną uroczystość swą obecnością zaszczycili:
1. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska  - Pani Teresa Marchel-  
    Tobolska - siostrzenica Tadeusza Tobolskiego, aspiranta Policji Państwowej,
    zamordowanego w 1940 roku w Twerze, oraz Pan Jan Nałęcz – członek Stowarzyszenia
2. Prezes Związku Piłsudczyków RP oddział w Olsztynie - P. Waldemar Ziarek
    oraz major Stanisław Brodacki Honorowy Prezes Związku Piłsudczyków RP
3. Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - P. Zygfryd Gładkowski
4. W imieniu dowódcy Jednostki Wojskowej ppłk Pawła Czubkowskiego na uroczystość
    przybyli: kapitan Przemysław Kunkowski oraz P. Katarzyna Gromko – kierownik sekcji
    wychowawczej 22 Wojskowy Oddział  Gospodarczy w Olsztynie.
5.P. Alicja Pogorzelska – dyrektor Gimnazjum nr 14 im. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie
6.P Elżbieta Całkiewicz – kierownik Filii nr 18 Biblioteki Miejskiej w Olsztynie
         oraz Rodzice, pracownicy przedszkola i dzieci z pozostałych grup.

         Po programie artystycznym był czas na okolicznościowe wystąpienia:  Prezesa Związku Piłsudczyków RP oddział w Olsztynie Pana Waldemara Ziarka oraz P. majora Stanisława Brodackiego, który strofami wierszy przybliżył dzieciom postać Marszałka J. Piłsudskiego.
Kolejnym punktem programu był Koncert Filharmonii Olsztyńskiej poświęcony Feliksowi Nowowiejskiemu . Uroczystości zakończyły się w ogrodzie przedszkolnym, gdzie wśród papieskich świerków rośnie Dąb Pamięci - upamiętniający ppor. Zenona Rymszę, zamordowanego w Charkowie w kwietniu 1940r. Dzieci w otoczeniu przybyłych gości zapaliły znicze i minutą ciszy uczciły pamięci wszystkich, którzy oddali swe życie za wolną ojczyznę.  

     Dla wszystkich zaproszonych gości zostały przygotowane okolicznościowe kotyliony oraz Śpiewniki Pieśni Patriotycznych. W holu przedszkola, z myślą o najmłodszych i przy współpracy z Biblioteką Miejską została przygotowana Wystawa Książek Patriotycznych.                                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

18 Październik

Dzisiaj odwiedził nas Teatr Form Niezależnych Korzunowicz, ze spektaklem "Bajka O małym Smoku".

Bardzo nam się bajka podobała!.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

Jak co roku z okazji DEN zaprosiliśmy do przedszkola miłych gości - pracowników, emerytów i naszych przyjaciół.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Składam gorące podziękowanie

                   Pracownikom, Rodzicom, Absolwentom Przedszkola i ich Rodzinom

                      oraz wszystkim mieszkańcom zarówno osiedla Dajtki jak i Olsztyna

                       za udział w głosowaniu na projekt nr 69 Budżetu Obywatelskiego

„modernizacja parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 14 i Gimnazjum nr 14”                                                       

                           Jednocześnie wdzięczność swą chcę wyrazić…

     Radnemu Rady Miasta Olsztyna Panu Marianowi Zdunek,

       Pani Lucynie Koper -przewodniczącej Radzie Osiedla Dajtki oraz wszystkim jej członkom,

       Ks. Prałatowi Krzysztofowi Szarowiczowi –proboszczowi naszej parafii

       Pani Alicji Pogorzelskiej – dyrektor Gimnazjum nr 14 oraz całej społeczności Gimnazjum

       Pani Marzennie Życzko – dyrektor SP nr 18 oraz wszystkim pracownikom SP 18

       Pani Elżbiecie Całkiewicz – kierownik Filii nr 18 Biblioteki Miejskiej w Olsztynie oraz jej pracownikom

   za zgłoszenie projektu oraz okazaną życzliwą pomoc i wsparcie w zachęcaniu i mobilizowaniu mieszkańców

                                                   do głosowania na ten właśnie projekt.

Państwa postawa i zaangażowanie jest wyrazem nie tylko zrozumienia naszych ogromnych potrzeb i małych możliwości, ale przede wszystkim dowodem niezwykłej wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości na potrzeby innych.

     To dzięki Wszystkim Państwu PROJEKT NR 69 WYGRAŁ !!!   Pięknie dziękuję.

                                                           Jolanta Drążek – dyrektor Przedszkola

 #######################################################################

DAJTKI  WCZORAJ  I  DZIŚ

W ramach obchodów Jubileuszu Przyłączenia  Dajtek do Olsztyna, wraz z Radą Osiedla Dajtki zorganizowano konkurs plastyczny Dajtki Wczoraj i Dziś.

Oto nagrodzone prace z naszego przedszkola###################################                     

Wszystkim Dzieciom, Rodzicom oraz Pracownikom

                  Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

                                   składam gorące podziękowanie

                   za aktywny udział oraz okazaną życzliwą pomoc w organizacji i przebiegu

                               trwających trzy dni UROCZYSTOŚCI z okazji

             Jubileuszu 50-lecia przyłączenia Dajtek do granic miasta Olsztyna.

 

W sposób szczególny pragnę podziękować za….

*przygotowanie i udział w piątkowym happeningu uliczkami osiedla    

*udział w konkursie plastycznym „Dajtki wczoraj i dziś”

*przygotowanie wystawy konkursowych prac plastycznych

*upieczenie przepysznych ciast na jubileuszowy festyn

*przygotowanie i profesjonalną obsługę stanowiska z ciastami podczas festynu

*przepiękny występ artystyczny dzieci z gr. VI podczas sobotniego festynu.

* wzruszający i podniosły udział dzieci z gr. V w niedzielnej Mszy Świętej.

 

                           Jeszcze raz Wszystkim pięknie dziękuję! Jolanta Drążek       

Zdjęcia z uroczystości możecie znaleźć Państwo na stronie Olsztyn24

http://www.olsztyn24.com/news/28696-paradami-przedszkolakow-i-uczniow-rozpoczeto-obchody-jubileuszu-50-lecia-przylaczenia-dajtek-do-olsztyna.html

###################

ROK  SZKOLNY  2016/2017

######################################     

  UMOWY  O  ŚWIADCZENIE  USŁUG  NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

BĘDĄ  PODPISYWANE  od  22 do 31 sierpnia 2016r w  godz. 07:00 - 16:00

       UMOWĘ (w dwóch egzemplarzach) PROSZĘ  POBRAĆ  ZE  STRONY  INTERNETOWEJ  PRZEDSZKOLA  (zakładka Kącik Rodzica - Dokumenty - Umowa o świadczenie usług 2016/2017)  I  PODPISANĄ  ZŁOŻYĆ  W  SEKRETARIACIE  PLACÓWKI

BARDZO  PROSZĘ  WSZYSTKICH  RODZICÓW  O  PODPISANIE  UMÓW  WE  WSKAZANYM  TERMINIE

                                                                                                                                       Dyrektor PM 14

                                                                                                                                       Jolanta Drążek

 

########################### 

Dzieci 3 - letnie,

 które w miesiącu wrześniu rozpoczynają edukację przedszkolną

 ZAPRASZAMY

 na  DNI  ADAPTACYJNE

Zajęcia będą odbywały sie w dniach 29,30,31.08.2016r.

 w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali zabaw grupy VII

 

 Do aktywnego udziału zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

 Proszę o przyniesienie obuwia na zmianę.

 

                                                                                       Czekamy z niecierpliwością

                                                                                    Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

 

################################

Wszystkim Dzieciom, Rodzicom oraz Pracownikom „Niezapominajki”

       pięknie dziękuję za kolejny rok wspólnej nauki i zabwy, wytężonej pracy

   i owocnej współpracy. Życzę by okres wakacji i urlopów był czasem radości i

     odpoczynku, miłych spotkań i przyjemnych doznań, aby czas spedzony z

         najbliższymi zrekompensował wszelkie trudy i znoje minionego roku.

     Skąpanych w słońcu i bezpiecznych wakacji i urlopów!!! Jolanta Drążek

############################################        

                                                               UWAGA RODZICE

  Z dniem 1 lipca 2016r. ( tj. od piątku ) nastąpi zmiana w organizacji pracy przedszkola.

            W okresie wakacji, w przedszkolu będą funkcjonowały 4 grupy:

I grupę, będą tworzyły dzieci, które uczęszczają do grupy I i do grupy VII  

                   - bawią się w sali grupy I     7:00 – 17:00                                                                          

II grupę, będą tworzyły dzieci, które uczęszczają do grupy II i do grupy IV    

                    – bawią się w sali grupy II     6:00 – 16:00                                                                        

III grupa to dzieci, które uczęszczają do gr. III oraz 5 latki z gr. VI  (Alicja D., Hania F., Mateusz K., Jan K. )

                      - dzieci zapraszam do sali grupy III   7:00 – 17:00

IV grupa to dzieci, które uczęszczają do grupy V oraz 6-7 latki z grupy VI

                       - bawią się w sali grupy V   6:30 – 16:30             

Godziny posiłków pozostają bez zmian:

8:00 do 8:30 śniadanie

11:30 – 12:00 obiad

14:00 – podwieczorek

Ze względów organizacyjnych, BARDZO PROSZĘ O PRZYPROWADZANIE DZIECI DO GODZINY 8:00

     W czasie wakacji dzieci będą zmieniały sale zabaw ( konieczność wykonania generalnych porządków)

Jeżeli ilość dzieci będzie mniejsza niż wynika z deklaracji rodziców, dopuszczam możliwość zmiany ilości grup i innego podziału dzieci.  

Funkcjonowanie przedszkola zarówno w lipcu jak i sierpniu to dla nas wszystkich NOWOŚĆ. Nie mamy doświadczenia, jak organizować pracę, aby wszyscy byli zadowoleni. Mam jednak nadzieję, iż wspólnie dołożymy starań, okażemy maksimum życzliwości i wyrozumiałości, aby wakacyjny okres był czasem miłym, przyjemnym i bezstresowym, czego ŻYCZĘ: Dzieciom, Rodzicom oraz Pracownikom przedszkola.

                                                                                                                                                                     Pozdrawiam – Jolanta Drążek  

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

AKT  PODZIĘKOWANIA

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,    

ale bezinteresownie wyciągają ręce i proponują swoją pomoc. I choć okazywana pomoc

      i wsparcie nie potrzebuje pochwał i oklasków, my chcemy pochwalić się,

     że mamy rodziców, na których zawsze możemy liczyć ,że mamy rodziców

         z którymi góry można przenosić ( w tym wypadku głazy i kamienie ).

 

                 W imieniu Grona Pedagogicznego oraz Dyrekcji Przedszkola

                                     składam gorące podziękowanie

               Panu Jarosławowi Ambroziak - tacie Stasia z I grupy

za przywiezienie różnorodnych pięknych kamieni, które wykorzystaliśmy tworząc w ogrodzie

         naszego przedszkola LAPIDARIUM oraz ŚCIEŻKĘ POLISENSORYCZNĄ                 

                     oraz wszystkim Rodzicom dzieci z gr. III

                 za poświęcony czas i wyjątkowo ciężką pracę przy tworzeniu LAPIDARIUM.

         Przeniesienie tak potężnych głazów to wyjątkowy wyczyn i wyjątkowy, bezcenny dar

                                           Państwa życzliwości dla naszego przedszkola.

                                                   

       Dzięki Państwa pomocy możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

       Dzięki Państwa dobrej woli wzbogacamy środowisko edukacyjne naszych

                   wychowanków i wspólnie oddziałujemy na ich rozwój.

                                                                                               Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                 Jolanta Drążek – dyrektor

                                                                           Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

                                                               Olsztyn, 28.06.2016r.

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5 CZERWIEC 2016

Nasza nowa gablota z minerałami......

W holu naszego przedszkola pojawiła się gablota „Skarby Ziemi”, w której prezentujemy przepiękne minerały z Polski i świata. Można w niej podziwiać bryłki soli kamiennej, kolorowe agaty , niezwykłą różę pustyni, wspaniały okaz występującego jedynie w Polsce krzemienia pasiastego, mieniące się odcieniami brązu tygrysie oko i wiele innych minerałów. Większość z eksponatów została zakupiona za środki pozyskane podczas wiosennego kiermaszu żywności, ale liczymy na to, że z wakacyjnych podróży przedszkolaki i dorośli przywiozą kolejne skarby, które wzbogacą naszą kolekcję.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Z ogromną radością informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało nagrodę nagrodę (trampolinę ogrodową) główną w konkursie zorganizowanym prze firmę Wenglorz Agata Wenglorz-Dorosz.

Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie:

https://www.facebook.com/WenglorzPL/

@@@@@@@@@@@@@@@@

XVIII Festyn Rodzinny%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Są tacy ludzie pośród nas, co pomagają dotknąć gwiazd

i tęczę tkają pośród zim, a świat jest lepszy dzięki nim.

                 Są tacy ludzie obok nas, co zawsze mają dla nas czas
                 i nie żałują dobrych słów i nie zadają pytań stu…

Są tacy ludzie, wierzcie mi, co pomagają spełniać sny,…
TO DOBRZY LUDZIE … a wśród nich, JESTEŚCIE również WY!

    Składam   

GORĄCE  PODZIĘKOWANIA 

RODZICOM, PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA

   oraz OSOBOM reprezentującym FIRMY i INSTYTUCJE

         czyli WSZYSTKIM,

KTÓRZY OKAZALI SWĄ ŻYCZLIWĄ POMOC I WSPARCIE

podczas organizacji i realizacji FESTYNU RODZINNEGO,                  

         który odbył się 21 maja 2016r. w ogrodzie naszego Przedszkola

 

             Państwa postawa i zaangażowanie pozwala spełniać sny,

   pozwala mieć nadzieję, że RAZEM możemy WSZYSTKO! I ja ją mam!

                                                                 Z wyrazami wdzięczności – Jolanta Drążek- dyrektor Przedszkola

                                           Olsztyn, 23 maja 2016r.

   

               W ORGANIZACJI XVIII FESTYNU RODZINNEGO POMOGLI NAM:

Firmy, Instytucje i osoby prywatne:    

Rada Osiedla Dajtki

Pani Marzenna Życzko Dyrektor SP Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,

Teatr Lalek w Olsztynie,

Zbigniew Dąbkowski - Zakłady Przetwórstwa Spożywczego PIEKARNIA,

Firma Dystrybucyjna KABANOS,

firma JUMAR,

Mona-Kontra Sp. Z o.o.

WARMIA FRUIT Hurtowania Warzyw i Owoców,

Firma Handlowo Usługowa Andrzej Michalak

Państwo Marzena i Bogdan Korkuć – sklep KOLOR

WIG S.C. Hurtownia Wielobranżowa Grodzcy M.G.

Salon Zabaw Małpi Gaj,

Salon Zabaw Figlolandia,

Pan Norbert Kardas

Pan Sławomir Dańczuk

Pan Grzegorz Ciećwierz nauczyciel SP nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie –oprawa muzyczna

Jan Robak uczeń SP nr 18 w Olsztynie – pomoc w organizacji i właściwym nagłośnieniu festynu.

 

RODZICE, którym dziękuję za:

*przygotowanie i udział w przedstawieniu teatralnym „Legenda o Św. Jakubie”

*przygotowanie dzieci do pokazu Dziecięcy Talent Show,

*udział w Rodzinnej Wielkiej Grze

*udział w konkursie czytelniczym

*za pomoc finansową i rzeczową podczas organizacji zabawy fantowej,

* upieczenie wyśmienitych ciast do festynowej kawiarenki,

* nieocenioną pomoc podczas rozstawiania oraz porządkowania sprzętu przed i po festynie,

*Państwa z dziećmi obecność, wspólną zabawę oraz aktywny udział w festynowych atrakcjach.

 

 

PRACOWNICY PM nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie, którym dziękuję za:

*trud i wysiłek włożony w organizację festynu oraz zapewnienie jego właściwego przebiegu.

*przygotowanie i prowadzenie stoisk: zabawa fantowa, kącik plastyczny, słodkie

wędkowanie, lody, przygotowanie i udział w przestawieniu „Legenda o Św. Jakubie”

*przygotowanie i prowadzenie pokazów, konkursów i występów poszczególnych grup,

*przygotowanie „przysmaków kuchni przedszkolnej” oraz upieczenie ciast

*organizację i prowadzenie stoisk: „przysmaki kuchni przedszkolnej”, kawiarenka, stoisko z watą cukrową,

*za przygotowanie i dekorację ogrodu, a także rozstawianie i porządkowanie sprzętu po zakończeniu festynu i

           za wszystkie inne rzeczy związane z właściwą organizacją i przebiegiem festynu, których nie sposób wymienić.    

                                                                                                                                                                                                                                    Jolanta Drążek             

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

12-13.V.2016  IMIENINY  PRZEDSZKOLA

Jak co roku, w maju świętujemy Imieniny Naszego Przedszkola. Tym razem, w ciągu dwóch dni bawiliśmy się wspaniale w ogrodzie przedszkolnym. Oczywiście Imieninowy Tort też był! ###############################################

      Składam Gorące Podziękowanie

                  dla Pani Kingi Krupińskiej

                     za udział w uroczystościach z okazji

         76 rocznicy Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,

                     które odbyły się 17 kwietnia 2016r.

w Kościele NSPJ oraz przy pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

                                 W imieniu społeczności

Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

pod Pomnikiem Ofiar Katynia oraz przy obelisku upamiętniającym

                   96 Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

                                         zostały złożone kwiaty.

                                 Jolanta Drążek – DyrektorZdjęcia udostępnione przez redakcję Olsztyn24. Relację z uroczystości znajdziecie Państwo http://www.olsztyn24.com/galeria/www.olsztyn24.com/na stronie www.olsztyn24.com

http://www.olsztyn24.com/galeria/3739-76-rocznica-dnia-pamieci-ofiar-zbrodni-katyskiej-w-olsztynie.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                    

                  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
                   Dzieciom, Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom
                 Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

                                                       Życzę
             Świąt  wesołych, roześmianych, Świąt pogodnych i spokojnych
                                                         Życzę
                      Radości, której moc przysłoni troski codzienności
                                                        Życzeń
                  Pełnych nadziei i miłości, które przyniosą sercu ukojenie
                                             dzisiaj  i w przyszłości
          i atmosfery Wielkiej Nocy, która będzie sprzyjała dzieleniu się
                                    i obdarzaniu SZCZĘŚCIEM.  
                                                        
                                W E S O Ł Y C H    Ś W I Ą T
                                               Jolanta Drążek

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                                           W dniach od 9 do 16 marca 2016r.                                      

         w Przedszkolu Miejskim nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

                            będzie prowadzona ewaluacja zewnętrzna.

Zespół wizytatorów ds. ewaluacji, przez kilka najbliższych dni, będzie przyglądać się naszej placówce, chcąc pozyskać jak najwięcej informacji na temat naszej pracy oraz podejmowanych działań, na rzecz rozwoju zarówno dzieci jak i przedszkola.

     Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola.      

                 Jedną z form pozyskania informacji nt. pracy placówki będzie ankieta,

                                         skierowana do Rodziców.

   W dniach 10 – 16.03.2016r. zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie na terenie placówki Ankiety onlian, w przygotowanych na ten cel stanowiskach.

                                       Jej wypełnienie będzie trwało ok. 15/20 min.

       Bardzo proszę o wzięcie udziału w powyższym ANKIETOWYM BADANIU

                                         Ankietę będzie można wypełnić w domu.

Jej wypełnienie ( odblokowanie) będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu numeru PIN

                       w sekretariacie przedszkola lub u Pań Nauczycielek w grupie.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

List Prezydenta Olsztyna skierowany do rodziców dzieci 6-letnich

List Prezydenta Olsztyna

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Muzyka i taniec.....

Teraz my - Nauczycielki - doskonalimy swoje umiejętności taneczne i wokalne.... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NABÓR 2016

Zarządzenie nr 15 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2016/2017

UCHWAŁA NR IV/21/15  RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Nabór 2016 Zarzadzenie Prezydenta 2016

Nabór 2016 Kryteria

@@@@@@@@@@@@@@@@@

20 stycznia 2016r. nasze Przedszkole odwiedzili wyjątkowi goście - SENIORZY.

Dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny - Jasełka, inscenizacja Dziadka Do Orzechów, tańce integracyjne. Po wyczerujących tańcach z dziećmi nasi Seniorzy mieli czas i ochotę na dalszą zabaw przy muzyce! Wspólne śpiewy piosenek biesiadnych, tańce w kółeczku, parach i indywidualne na pewno pozostaną w pamięci do następnego roku.

A więc czekamy.......@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         

15 STYCZEŃ 2016  BAL  KARNAWAŁOWY  W   PRZEDSZKOLU

Dzisiaj - wielkie święto! Bal Karnawałowy! W rytm muzyki tańczyliśmy, skakaliśmy - bawiliśmy się wspaniale.  A ile w tym dniu było u nas wróżek, księżniczek, rycerzy (nawet rycerzy Jedi) i innych fantastycznych postaci! 

Świat bajek na balu w przedszkolu.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

Pożegnanie Pani Irenki.

Po wielu latach pracy w naszym przedszkolu, Pani Irenka -  szefowa kuchni, przeszła na zasłużoną emeryturę. W ten grudniowy dzień żegnaliśmy ją uroczyście.

Życzymy Pani Irenko aktywnego odpoczynku i zapraszamy w odwiedziny!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   

                                                                        
                                                 Święta Bożego Narodzenia

                                                 to czas wyjątkowy dla Nas Wszystkich,
                                                 czas, w którym emocje są silniejsze niż zwykle  

                                                - kiedy kochamy bardziej i bardziej pragniemy być kochani.
                                                 Kiedy chcemy czuć ciepło i radość w sercu,
                                                 i tym ciepłem i radością obdarzać innych.

 

                                Życzę więc Państwu

                               Świąt wypełnionych radością i miłością,
                               szczęśliwych, kojących, wartych pamięci,
                               niosących spokój i odpoczynek od trosk dnia codziennego.

                                                                    I aby świątecznego nastroju,

                                                                  Ciepła, dobra i serdeczności

                                                                  wystarczyło na każdy dzień Nowego 2016 Roku.

                                                             Byśmy potrafili sprostać wszystkim wyzwaniom,

                                                             które przed nami postawi, a ich realizacja

                                                             przyniosła radość i satysfakcji                                                                                                                           

 Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2016 Roku

R ODZICOM, DZIECIOM

                                oraz WSZYSTKIM   PRACOWNIKOM                              

 

      Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

                            życzy - Jolanta Drążek                            

********************************************************

6  GRUDZIEŃ  -  MIKOŁAJKI

Ależ to cudowny dzień - do naszego Przedszkola przyszedł św. Mikołąj. Czekaliśmy wszyscy na niego z niecierpliwością i wreszcie... JEST.

Czy przyniósł nam prezenty? OCZYWIŚCIE! Jakie? - to nasza tajemnica!

Chcemy teraz pochwalić się jak pięknie na przyjście Gościa udekorowane zostało nasze Przedszkole.#########################

UWAGA – KONKURS!!!!

 

W ramach zadania roku „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci” zapraszamy do wzięcia udziału w wewnątrz przedszkolnym konkursie:

„Najaktywniejszy czytelnik Przedszkola Miejskiego Nr 14

im. Niezapominajki w Olsztynie”.

Dziecko otrzymuje pieczątkę z danej biblioteki za każdą wizytę w celu wypożyczenia książki. Konkurs trwa do 30 maja 2016 roku.

Dla zainteresowanych Karty biblioteczne są do odebrania w grupie u wychowawcy.

Dla najaktywniejszych małych czytelników czekają nagrody!!!

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

12 LISTOPAD 2015

W dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Odwiedzili nas zaproszeni goście: Radny Miasta Olsztyna - p. Marian Zdunek, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie - p.Teresa Marchel-Tobolska, p. Jolanta i Jan Nałęcz; 22 WOG W Olsztynie reprezentowali p.kpt Krzysztof Przybyłek i p. Katarzyna Gromko; Przedstawiciel SP nr 18 im. Orła Białego                    w Olsztynie – p. Anna Jaguszewska.

Dzieci z grupy IV i V przygotowały i przedstawiły program artystyczny złożony z pieśni, wierszy, tańców patriotycznych.

Po występach, wspólnie udaliśmy się do Przedszkolnego Kącika Pamięci, gdzie zapaliliśmy znicz. Znicz zapłonął także przed Dębem Pamięci Ofiar Mordu Katyńskiego, poświęconemu porucznikowi Zenonowi Rymszy.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

15 październik 2015

Jesienny  Kiermasz  Zdrowej  Żywności.

  

************************************

UWAGA, UWAGA kolejna RADOSNA INFORMACJA!!!

                                               25 września 2015r.

                 Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju w Krakowie

ZATWIERDZIŁA złożoną przez Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie aplikację o certyfikat Zielonej Flagi za rok szkolny 2014/15.

 

Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbędzie się 12 października 2015r. w Krakowie podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.

 

                 To prawdziwe święto i radość dla NAS wszystkich,

dla NAS, którym dbałość o zdrowe środowisko, zdrowy rozwój, zdrowy i aktywny styl życia jest nadrzędnym celem i najwyższą wartością.

Dziękuję i gratuluję całej przedszkolnej społeczności za zaangażowanie, kreatywność i niestrudzony zapał w podejmowaniu różnorodnych działań, których jakość potwierdza kolejny raz przyznany CERTYFIKAT ZIELONA FLAGA

 

                                                                                          Jolanta Drążek – dyrektor przedszkola

 

         UWAGA, UWAGA RADOSNA INFORMACJA!!!

 

                                                 29 września 2015r.

podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Elblągu

                                     NASZE przedszkole otrzymało

            CERTYFIKAT   Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

                                     „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Gratuluję całej przedszkolnej społeczności: dzieciom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi tak prestiżowego osiągnięcia i dziękuję za wkład i zaangażowanie w podejmowanie różnorodnych działań służących edukacji i promocji zdrowia. Jednocześnie zachęcam do kontynuowania zwłaszcza tych działań, które: wpływają na dobry klimat pracy i współpracy, przygotowują młode pokolenie do zdrowego stylu życia oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

                  Raz jeszcze gratuluję i dziękuję !!!

                                                                                          

                                                         Jolanta Drążek – dyrektor przedszkola


Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information