baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkolaSala doświadczania Świata

 

KRASNALE  w sali doświadczania świata...

 

W naszym przedszkolu mamy Salę Doświadczania świata. Wszystkie dzieci systematycznie z niej korzystają. Każda z grup ma przydzielony swój dzień w tygodniu. Nasza grupa ma wtorek, i co wtorek zabieramy po troje dzieci do Sali. Dzieci bardzo chętnie chodzą tam , bo mają tam możliwość różnorodnego doświadczania. Największym zainteresowaniem cieszą się piłeczki w basenie, ale także kwadraty z muzyką i światłem.

 

  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Innowacja pedagogiczna

           „Polisensoryczne stymulowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem

                                       Sali Doświadczania Świata”

1.Zespół autorski: Ewa Żyłak, Marzena Płóciennik, Bogumiła Wałpuska – nauczycielki

   wychowania przedszkolnego

2.Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie nr 14 w Olsztynie

3.Osoby wdrażające: Rada Pedagogiczna PM nr 14 w Olsztynie

4.Czas trwania i częstotliwość: listopad 2013r. – czerwiec 2016r.

   Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w grupach dzieci 4-6 letnich.

Opis innowacji:

1. Wstęp

„Jedynym źródłem i kryterium poznawania rzeczywistości są zmysły”

Mądrość ta wypowiedziana w starożytności przez Protagorasa aktualna jest do dziś. Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Stymulowanie ich, czyli zewnętrzne oddziaływanie mające na celu pobudzanie rozwoju, lub umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka odbywać się może
w Sali Doświadczania Świata.

Podczas zabaw w tej sali panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowana sala wywołuje ożywienie, motywację do działania i poznawania.

To wyjątkowe miejsce pozwala tym, którzy jeszcze tego nie potrafią, zacząć postrzegać świat i rozbudzać uśpione jeszcze zmysły.

2. Cele innowacji:

Celem głównym innowacji jest: wspomaganie rozwoju dzieci poprzez polisensoryczne poznawanie i doświadczanie świata.

Dla realizacji celu głównego niezbędna staje się współpraca między nauczycielami, rodzicami a także specjalistami, jak np. psycholog, socjoterapeuta czy logopeda. Realizacja celów wiąże się z poprawą funkcjonowania, jakością pracy i organizacji pracy przedszkola.

3. Zadania innowacji

*  budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w atmosferze relaksu i odprężenia

*  wzmocnienie działań wspomagających rozwój dziecka

*  uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi

*  umożliwienie poznawania poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie,

*  rozwijanie umiejętności bycia w grupie rówieśniczej bez agresji i przemocy

Nowatorstwem w opracowanej innowacji jest wykorzystanie Sali Doświadczania Świata w celu wielozmysłowego stymulowania rozwoju dziecka.

4. Zakres i opis innowacji:

Opracowana innowacja jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Skierowana jest do dzieci 4 – 6 - letnich w ramach wspomagania rozwoju dziecka. W przyjaznym otoczeniu zmysły pobudzane są muzyką, efektami świetlnymi i zapachami. Pozytywne efekty daje także wykorzystanie bajek i tekstów relaksacyjnych. Danego dnia mogą być organizowane zabawy rozwijające zmysły i procesy poznawcze. Jednak to dziecko wybiera aktywność, rodzaj stymulacji która mu najbardziej odpowiada. Dziecko jest motywowane do podejmowania aktywności i wchodzenia w relacje odpowiednio dobranymi elementami otoczenia, które stanowią wyposażenie Sali. Elementy wyposażenia warunkują możliwości terapii, wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Wśród sprzętów, którymi dysponujemy w Sali Doświadczania Świata znajdują się: Suchy basen z podświetlanymi piłeczkami, Lustrzany domek, Lampa UV z elementami świetlnymi, Światłowody, Kolumna wodna, Prysznic świetlny, Tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów, Imitator deszczu, Tapeta UV.

Innowacja odpowiada potrzebom społecznym i specyfice placówki, wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

5. Promocja innowacji w środowisku:

O możliwości korzystania przez dziecko z Sali Doświadczania Świata, rodzice informowani są poprzez:

- ogłoszenia w przedszkolu,

- informacje na stornie internetowej przedszkola,

- podczas zebrań z rodzicami

W zajęciach będą uczestniczyć wszystkie dzieci 4 – 6 letnie uczęszczające do przedszkola. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Przewidywane efekty:

Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:
- zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
- wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
- zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń)
- zwiększa wrażliwość
- poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
- doskonali pracę poszczególnych analizatorów
- wpływa na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczy      

7. Ewaluacja

Aby sprawdzić skuteczność innowacji, jakie ona przyniosła korzyści, jakim zainteresowaniem cieszyła się w środowisku lokalnym, zastosowane będą następujące narzędzia ewaluacyjne:

* kwestionariusz ankiety dla rodziców – na zakończenie,

* kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,

* rysunek dziecka „Buzia uśmiechnięta- podobało się; buzia smutna – nie podobało się ”- każdorazowo po spotkaniu.

Ewaluacji służyły będą:

* rozmowy z dziećmi,

* rozmowy z rodzicami, nauczycielami, specjalistami

* obserwacje zajęć (zaangażowanie dzieci)

  

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information