baner przedszkole2

 

baner przdszkole8

 

baner przdszkole4

niezapominajki


Rekrutacja do przedszkola7 czerwca Wszyscy bawiliśmy się na FESTYNIE  RODZINNYM  w  ogrodzie naszego przedszkola. Atrakcji było wiele, pogoda dopisała, humory też. A oto fotorelacja...%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
                                          Nie mają wprawdzie żadnych  skrzydeł,
                                          lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
                                          którzy są w potrzebie.
                                          Wyciągają ręce i proponują swoją POMOC"

                                                         GORĄCE  PODZIĘKOWANIA                                                                                                                         
              składam
RODZICOM, PRACOWNIKOM  PRZEDSZKOLA oraz OSOBOM  reprezentującym FIRMY  i INSTYTUCJE
       czyli  WSZYSTKIM,
   KTÓRZY  OKAZALI  SWĄ  ŻYCZLIWĄ  POMOC I WSPARCIE
    podczas organizacji i realizacji niezwykłego przedsięwzięcia jakim był
                           FESTYN RODZINNY ,
który odbył się 7 czerwca 2014r. w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 14 w Olsztynie.  

    
To dzięki Państwa postawie i zaangażowaniu, wszystko stało się możliwe,    nabrało innego znaczenia i wartości, dało prawdziwą radość i zadowolenie.       

  Wielka to radość i satysfakcja móc z PAŃSTWEM pracować i współpracować.
                                                  Z wyrazami wdzięczności – Jolanta Drążek- dyrektor Przedszkola                              Olsztyn, 9 czerwca 2014r.           

************************************************

15 MAJ    IMIENINY  PRZEDSZKOLA

W tym dniu, jak co roku, bawiliśmy się wspólnie w ogrodzie przedszkola. Były tańce, konkursy, zabawy - wszystko w wesołej i miłej atmosferze. Pogoda też nam w tym dniu dopisała!

W przedszkolu zaś zjedliśmy pyszne lody i watę cukrową. MNIAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!****************************************************************

Obchody 74 rocznicy zbrodni katyńskiej  najstarsze grupy przedszkolne, Piątaki i Biedronki, uczciły zapaleniem symbolicznego znicza i minutą ciszy w naszym ogrodzie przedszkolnym, przy pamiątkowym dębie.*******************************************************************

INFORMACJE O NABORZE 2014/2015

STRONA INTERNETOWA Z INFORMACJAMI DLA RODZICÓW   I MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA WNIOSKÓW:

                                                               www.nabor.pcss.pl/olsztyn

Przypominamy, że rozpoczął się Nabór do przedszkola na rok 2014/2015.

Od dnia 03.04.2014 do dnia 11.04.2014 przyjmujemy Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje składają rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola.

Od dnia 14.04.2014 do dnia 30.04.2014 trwa składanie Wniosków ( wraz z załącznikami ) na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej.

Dokumenty wypełnione i podpisane należy składać w sekretariacie przedszkola 

od dnia 11 kwietnia 2014r.– uruchomiony zostanie informator internetowy dla przedszkoli

WAŻNE DATY
· od 14 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.– składanie przez Rodziców wniosków
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
wraz z wymaganymi dokumentami;
· 30 maja 2014 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
· od 2 czerwca 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci
zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej,
· 30 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
· 30 czerwca 2014 r., o godz. 14.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji;
Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu
lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

*****************************************************************

10 marca 

"Zaczarowana  opowieść" spektakl zaprezentował nam Teatr Form Niezależnych Korzunowicz.**********************************************************

Sześciolatek w szkole

Materiał opracowany na podstawie prezentacji Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej Ministra Edukacji Narodowej podczas grudniowej konferencji prasowej poświęconej problemom edukacji 6 latka w szkole.

Edukacja dziecka

Obecne zapisy prawne gwarantują 6 latkowi prawo do:

 • adaptacji do szkolnych warunków, a okres adaptacji powinien być dostosowany do Jego potrzeb,
 • nauczyciela dobrze przygotowanego do pracy z młodszym uczniem i takiego, który będzie Go prowadził przez pierwsze trzy lata nauki w szkole i oceniał jego osiągnięcia w sposób opisowy przez cały okres nauki w klasach I – III,
 • elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych – jednostki lekcyjne nie powinny przekraczać 25 minut, przerwy dostosowane do Jego potrzeb i w miejscach odpowiednich do zabaw, zajęcia zróżnicowane i prowadzone różnymi metodami, z dominacją metod pozwalających dzieciom na aktywne, twórcze działania
 • indywidualnego podejścia, w tym rozwijania Jego zainteresowań, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z różnymi specjalistami oraz indywidualnej pomocy w nauce,
 • w sytuacjach trudnych wsparcia i pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • nauki wśród dzieci w tym samym wieku, w oddziałach do 25 uczniów,
 • zagwarantowanego miejsca w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów.

Trwają prace nad zmianą prawa. Nowe zapisy zobowiążą szkoły (szczególnie w klasach I – III) do:

 • elastycznej organizacji zajęć
 • nauki bez prac domowych
 • bieżących ocen również w formie opisowej
 • oceniania efektów kształcenia dopiero po III klasie

Opieka w szkole

Rodzice dziecka 6 letniego w szkole mają prawo do:

 • dowozu dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły (powyżej 3 km),
 • zapewnienia opieki świetlicowej, w grupach nie większych niż 25 uczniów, dodatkowych zajęć w czasie pobytu w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce,
 • ciepłych posiłków (w ramach funkcjonującej stołówki lub cateringu) i możliwości zwolnienia z opłat za żywienie,
 • zapewnienia opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych

W zakresie opieki nad 6 latkiem nowe przepisy zobowiążą szkoły do stworzenia następujących warunków:

 • zwrotu kosztów dowożenia do szkoły dziecka w wieku do 7 lat (powyżej 3 km),
 • lepszej opieki dzięki dodatkowym środkom finansowym,
 • zapewnienia przez każdą szkołę ciepłych posiłków,
 • posiłków w innym czasie niż starsze klasy,
 • standardów zadań świetlicy,
 • opieki świetlicowej w osobnej grupie dzieci z klas I-III,
 • opieki świetlicowej w pojedyncze dni.

Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • otrzymania diagnozy przedszkolnej i bezpłatnej porady lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla siebie i dziecka,
 • uzyskania decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o braku gotowości dziecka,
 • uwzględnienia przez dyrektora szkoły wniosku rodziców o edukację domową, jeśli został złożony do 31 maja poprzedniego roku szkolnego,
 • uwzględnienia opinii rodziców przy decyzji rady pedagogicznej o powtarzaniu klasy.

Nowelizacja prawa pozwoli na:

 • uzyskanie jednolitych narzędzi stosowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotowanych dla 6-latków,
 • decydowanie przez rodziców o odroczeniu obowiązku szkolnego (przy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku gotowości szkolnej dziecka),
 • uwzględnienie wniosku rodziców o edukację domową złożonego w dowolnym momencie,
 • decydowanie przez rodziców o powrocie dziecka do przedszkola,
 • decydowania przez rodziców o powtórzeniu klasy.

 ***************************************************************************************

DRODZY  RODZICE!

Wiele informacji na tematy związane z edukacją dziecka 6-letniego znajdziecie na stronie MEN

http://www.men.gov.pl/

*********************************************************

12 luty

"ODWIEDZAJĄC WRÓŻKI" - na spektakl zaprosiła nas agencja artystyczna Paula.****************************************

20 styczeń

Teatrzyk w przedszkolu - "TAJEMNICA  VILAMO - droga do skarbu"******************************************************

17 styczeń 2014

DZIEŃ  SENIORA

Tradycyjnie już, w styczniu, do  placówki zapraszamy znamienitych gości - SENIORÓW.  Są wśród nich byli pracownicy, mieszkańcy osiedla Dajtki, a także sympatycy naszego przedszkola, którzy chętnie nas odwiedzają w tym dniu. Przy pięknie zastawionych stołach, przy kawie, herbatce i pysznym ciasteczku, goście dzielili się swoimi wspomnieniami i opowieściami.

Zebranych gorąco przywitała Pani Dyrektor Przedszkola - Jolanta Drążek.

Dzieci z najstarszych grup przygotowały drobne upominki i zaprezentowały atrakcyjny program artystyczny. Zaprosiliśmy też seniorów do wspólnej zabawy ruchowej. Śmiechów, żartów i zabawy było dużo! Dobry humor wszystkim dopisywał.

Jedną z atrakcji przygotowanych dla seniorów był także pokaz magii i iluzji. Czary-mary - i już mamy bukiet kwiatów; a gdzie podziała sie ta chusta? Czary - mary!!!!!!*****************************************************

15 styczeń 2014r

BAL  KARNAWAŁOWY  W  PRZEDSZKOLU!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dzisiaj w naszym Przedszkolu wielkie święto - Bal Karnawałowy. Wszystkie dzieci - przebrane w przepiękne, kolorowe stroje - bawiły się  w sali gimnastycznej w rytm wesołych melodii. Wodzirejem i inicjatorem zabaw była Pani Alicja Tomaszewska. Wszystkim dopisywały humory, więc radośnie podróżowaliśmy przez trzy krainy w poszukiwaniu Mikołaja.*************************************************************************

SZANOWNI  PAŃSTWO

Informujemy,  że  nasze  przedszkole  brało  udział  w  konkursie  ZDROWA  ŻYWNOŚĆ.

Nasze wspólne działania - Dzieci, Rodziców i Przedszkola -  opisujemy w specjalnej zakładce.

Znajdziecie ją Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce KĄCIK  RODZICA - REALIZOWANE  PROGRAMY  I  PROJEKTY - KONKURS  ZDROWA  ŻYWNOŚĆ.

Miłego  oglądania!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***********************************************************************

                                 Łamiąc opłatek święty,
                                 Pomnijcie, że dzień ten radosny
                                 W miłości jest poczęty;
               Że, jako mówi nam wszystkim
               Dawne, prastare orędzie,
               Z pierwszą na niebie gwiazdą
               Bóg w naszych domach zasiądzie.
                                                     Sercem Go przyjąć gorącym,
                                                    Na oścież otworzyć wrota -
                                                     Oto co czynić nam każe
                                                     Miłość - największa cnota.

 

 

                   Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

 

                oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku

 

         RODZICOM, DZIECIOM ORAZ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM

 

                                 Przedszkola Miejskiego nr 14 w Olsztynie

                                     życzy

                               Jolanta Drążek   -   dyrektor PM nr 14 w Olsztynie        

                                                               Olsztyn, 24.12.2013r.                        

 

***************************************************

Dzieci  z oddziału O w SP 18 zaprezentowały w naszym przedszkolu Jasełka. Bardzo wszystkim nam sie podobał występ. Dziękujemy aktorom i ich Paniom za miłą niespodziankę.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”

Poprzez głosowanie społeczności przedszkolnej wyłoniono trzy główne miejsca:

I NAGRODA

Praca nr 4         Piotr Ostasz          grupa III         69 punktów

II NAGRODA

Praca nr 2        Natasza Cydzik        grupa I        66 punktów

III NAGRODA

Praca nr 7        Jan Cydzik        grupa IV        54 punkty

Pozostałe prace konkursowe otrzymały również dużą liczbę punktów, (protokół do wglądu u  komisji – gr.I).

A oto ich autorzy ( kolejność wg grupy wiekowej)

Krzysztof Jędrzejczyk, praca nr 5, grupa I
Helena Kornacka  praca nr 11- grupa I
Anastazja Brodawska, praca nr 15,grupa VII
Jadwiga Kuciejewska, praca nr 10,grupa VII
Zuzanna Waśniewska, praca nr 8, grupa VII
Lena Wądołowska, praca nr 13, grupa VII
Radosław Glanc, praca nr 17, grupa II
Julia Pawelczyk-Piłat, praca nr 16-grupa II
Marta Piesik, praca nr 3 grupa II
Zofia Kopówka, praca nr 6 grupa V
Paulina Jasińska, praca nr 1, grupa VI
Julia Paulewicz, praca nr 12, grupa VI
Helena Korwek, praca nr 14, grupa VI
Nadia Zdunek, praca nr 9, grupa VI

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani dyplomami i upominkami na uroczystym podsumowaniu konkursu
w dniu 10 grudnia 2013 .
Gratulujemy
Wszystkim dzieciom i rodzicom

 dziękujemy
za udział w konkursie i podzielenie się z nami swoimi talentami kulinarnymi i plastycznymi

 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

09.12.2013 dzieci z grupy III, V i VI kolejny rok z rzędu brały udział w strojeniu choinki na naszym osiedlu. Z tej okazji przygotowały przepiękne ozdoby- własnoręcznie zrobione bombki i łańcuchy. Wśród dźwięków kolęd i pastorałek świąteczne drzewko zostało ślicznie przystrojone. Wyjątkowy nastrój podkreślił Mikołaj, który zjawił się ze słodkim podarunkiem dla każdego malucha.

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

9  grudzień

W dniu dzisiejszym nasze przedszkolaki obejrzały spektakl "TAJEMNICZY  HIPOPOTAM" - teatru lalek Fraszka.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

6  GRUDZIEŃ

Dzisiaj nasze  przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Bardzo wcześnie rano - w tradycyjny mikołajowy sposób (przez komin) - dostarczył  przedszkolakom prezenty. W holu przedszkola, przy fotelu Mikołaja i ogromnych mikołajowych butach, dzieci odnalazły upominki. Były tam słodycze oraz... coś innego -  OJ!!!!!!!!!!!!!! Nowe klatki do naszego mini zoo: z ptakami (papugi, kanarki) oraz chomikiem. Bardzo  ucieszyliśmy się z takiego prezentu!

  


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

25 listopad  DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA

W tym dniu przynosimy do przedszkola

swoje ulubione pluszowe  misie...

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

W sobotę, 23 listopada, rada pedagogiczna naszego przedszkola uczestniczyła w warsztatach z obszaru wychowania przez sztukę pt. „Święta, święta, i po świętach. Zabawy świąteczne i zimowe”. Szkolenie poprowadziła p.Jolanta Podolak, nauczycielka prowadząca zajęcia dodatkowe z rytmiki w naszym przedszkolu. Uczestniczki „odświeżyły” znajomość piosenek i tańców o tematyce nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia, poznały także wiele nowych utworów , które chętnie wprowadzą do swojego repertuaru. Czas upłynął szybko, na tańcach, śpiewie i grze na instrumentach, była też okazja do tworzenia własnych układów ruchowych i instrumentacji.

Z pewnością wykorzystamy poznane zabawy muzyczne w naszej pracy z dziećmi, a efekty poznają Państwo podczas uroczystości przedszkolnych: spotkań wigilijnych, dnia Babci i Dziadka.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Oglądamy spektakl DWIE  DOROTKI. 

Bardzo nas on zaciekawił...

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

W sobotę, 16.11.2013 r grupa nauczycielek naszego przedszkola uczestniczyła w   szkoleniu dotyczącym questingu na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Questing to metoda odkrywania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. W czasie szkolenia nauczycielki zapoznały się z ideą questingu oraz , otrzymały wskazówki, jak tworzyć efektowne i atrakcyjne questy. W części praktycznej testowały projekt questu „Odkryj historię i przyrodę Jerzwałdu” oraz podjęły próbę tworzenia w zespole questu dla ogrodu dydaktycznego, znajdującego na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwaldzie. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW , a zorganizowało je Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w osobie p.Alicji Szarzyńskiej, poprowadziła je zaś p.Alina Rodziewicz, kierownik zespołu ds. dydaktyki w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie.%%%%%%%%%%%%%%%%%

15 listopada- kiermasz zdrowej żywności

Przez kilka dni, poprzedzających piątek, 15 listopada, cała społeczność przedszkolna przygotowywała się do kiermaszu. Ustalano menu, gromadzono składniki- z dużą pomocą rodziców, przygotowywano produkty i dekorację. W czwartek i piątek dzieci z każdej grupy, z pomocą pań nauczycielek i kucharek, przygotowywały swoje dania:

MISIAKI- gotowały zupę dyniową,

TYGRYSKI- przygotowały jogurt owocowy,

SKRZATY- kroiły i mieszały kolorową surówkę,

KRASNALE- piekły babeczki marchewkowe,

LEŚNE LUDKI- piekły rogaliki z dyniowego ciasta,

PIĄTAKI- smażyły naleśniki z serem i szpinakiem,

BIEDRONKI- komponowały zdrowe kanapki.

W piątkowe popołudnie rodzice zostali zaproszeni na kiermasz zdrowej żywności. Stoły, suto zastawione kolorowymi i pachnącymi potrawami, zachęcały do konsumpcji. Dorośli i dzieci chętnie korzystali z zaproszenia: największym powodzeniem cieszyły się naleśniki i jogurt, choć i inne potrawy miały swoich zwolenników. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie, którego celem było podniesienie wśród dzieci i rodziców świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania, zachęcenie do zmiany wzorców zachowań w zakresie odżywiania oraz integracja społeczności.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

W piątek, 8.XI, w odświętnie udekorowanej sali obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Do sali gimnastycznej przyszły wszystkie grupy. Uroczystość rozpoczęło odczytanie przez Jurka z gr. V. krótkiej historii z 11.XI. 1918 roku. Po wysłuchaniu wydarzeń sprzed 95 lat, grupa VI przedstawiła inscenizację wierszy i pieśni patriotycznych. Następnie wszyscy stanęli na baczność, by zaśpiewać hymn Polski. Potem dzieci z gr. V. zaprezentowały taniec Ułani oraz wiersze o ojczyźnie.

Na zakończenie akademii pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom a dzieci z najstarszych grup zrobiły pamiątkowe zdjęcia

  


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PRZYJACIELE  ZIPPIEGO

Program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne małych dzieci. Doskonali realcje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi, to patyczak, ulubieniec jednego z chłopców.

Aby program zawitał do naszego przedszkola - nauczycielki uczestniczyły w kursie przygotowawczym dla osób realizujących program PRZYJACIELE  ZIPPIEGO.

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

14 PAŹDZIERNIK  2013r

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

W tym światecznym Dniu, ma uroczystą Akademię,  do  przedszkola  zaprosiliśmy Wszystkich Pracowników oraz  emerytów  i  rencistów.

Spotkaliśmy się o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Zebranych przywitała P. Dyrektor Jolanta Drążek, która życząc Wszystkim wszystkiego najlepszego - zaprosiła do obejrzenia krótkiego programu artystycznego.

Na wstępie wystąpił zespół wiolonczelistów (wśród występujących -  nasza absolwentką!).

Dzieci z grup IV i V  przygotowały wiersze, tańce warmińskie i układy taneczne. Na zakończenie - popis tańców przygotowała nam Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy.

  


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Z okazji   Dnia Edukacji Narodowej
    Wszystkim Państwu, którzy życie Swe związaliście z edukacją,
                 wychowaniem i opieką nad najmłodszymi:    
 Gronu Pedagogicznemu,  Pracownikom Administracji i Obsługi ,  Emerytom i Rencistom, Rodzicom naszych wychowanków oraz dzieciom, dzięki którym każdy dzień jest dla nas ważny i wartościowy  składam najlepsze i najpiękniejsze życzenia.

 

Życzę …
dużo zdrowia i wytrwałości,
życzliwej otwartości na  to co nowe, konieczne a czasami nieuniknione,
umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka,
wyznaczania rozsądnych granic i  roztropnej mądrości we wszystkich działaniach, które każdego dnia podejmujecie dla dobra dzieci, dla ich  
              zdrowego, bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju
               oraz rozwoju przedszkola.
Bądźcie  przyjaciółmi nie tylko dla dzieci,  
                  bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.
Za trudy Waszej pracy…
Za codzienne poświęcenie i cierpliwość….
Za entuzjazm i pasję wkładaną w codzienne obowiązki  i one niech zwyciężą z trudami dnia codziennego  -  DZIĘKUJĘ   

 

Życzenia pomyślności i dumy rodzicielskiej składam Rodzicom,
którzy towarzyszą dzieciom od pierwszych dni pobytu w przedszkolu.
Państwa obecność i wsparcie są dla nas wielką pomocą – DZIĘKUJĘ.

 

14 października to także Święto naszych małych uczniów. Życzę Wam nie tylko osiągnięć i sukcesów w nauce, ale przede wszystkim radosnych zabaw i pięknych przeżyć każdego dnia.  

 

                                                  Jolanta Drążek – dyrektor PM nr 14 w Olsztynie
                                      Olsztyn, 14.10.2013r.

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

7 Październik 2013

W dniu dzisiejszym  wszystkie przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu "Najprawdziwsza  Opowieść".

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

DNI  ADAPTACYJNE  U  MALUSZKÓW...

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 INFORMACJE  DOTYCZĄCE PODPISYWANIA  UMÓW  NA  ROK  SZKOLNY  2013/2014  ORAZ 

ORGANIZACJI  PRACY  PRZEDSZKOLA  ZNAJDZIECIE  PAŃSTWO  W  ZAKŁADCE  OGŁOSZENIA

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ROK  SZKOLNY  2013/2014

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 W sobotę 8 czerwca w Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Olsztynie na olsztyńskim osiedlu Dajtki odbył się XV Festyn Rodzinny. Dzieci, Pani Dyrektor i pracownicy Przedszkola zaprosili wszystkich przyjaciół, mieszkańców do spędzenia pięknego, czerwcowego dnia w sposób aktywny, rodzinny.

Wśród przygotowanych dla uczestników atrakcji można było tu znaleźć Stragan Szczęścia, Kącik Plastyczny, Słodkie wędkowanie, kącik z lodami, czyli – dla każdego coś dobrego. Dmuchany Titanic zapraszał dzieci do zabaw ruchowych. Pan Kapitan statku czuwał nad bezpieczeństwem swoich małych pasażerów, równocześnie obserwując horyzont, czy przypadkiem nie pojawi się tam jakaś góra lodowa. Na szczęście góry tego dnia omijały przedszkole z daleka. Inną z atrakcji była przejażdżka końmi ze stadniny Janusza Kojrysa. Może w którymś z młodych ludzi obudzi się miłość do tych zwierząt i w przyszłości wyrosną z nich wspaniali jeźdźcy? Czas pokaże. Wśród uczestników Festynu ogromną popularnością cieszył się też    Mr. Greg. To był po prostu czarodziej! To, co wyprawiał z balonami, to wprost bajka! Chciałeś kosz kwiatów – Proszę! Kilka zgrabnych ruchów dłońmi – i już masz? Samolot? Oczywiście – i to nawet z pilotem!

Festyn Rodzinny, to przede wszystkim prezentacja osiągnięć i umiejętności dzieci. My, dorośli mogliśmy więc zobaczyć, czego dzieci nauczyły się w przedszkolu. Były więc piosenki, tańce, pląsy, zabawy. Dzieci, ubrane w przepiękne stroje zatańczyły m. innymi poloneza, wiązanki tańców regionalnych. Jeden z punktów programu, to prezentacja umiejętności zdobytych podczas zajęć dodatkowych (balet, taekwondo, tańce). Na czerwonym dywanie, w czasie pokazu mody zaprezentowały się nam modelki i modele. Tak księżniczki i postacie bajowe, piłkarze i gwiazdy piosenki, poruszając się w rytm muzyki, wskazały nam, dorosłym trendy mody na ten sezon.

Gwiazdą tegorocznego Festynu był zespól Muzyki Romskiej HITANO. Wszyscy mogliśmy podziwiać kolorowe zwiewne stroje, muzykę, która wprost porywała nas do tańca. Dzieci i dorośli z zapartym tchem oglądaliśmy występ olsztyńskiego zespołu.

Pragnę jeszcze wspomnieć o jednej atrakcji Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Olsztynie. Myślę tu o „domowych smakołykach” przygotowanych przez kuchnię przedszkolną. Smak cudownej babki ziemniaczanej, pierogów, krokietów pozostanie w nas na cały rok. Mamy nadzieję, że wtedy znów się spotkamy na XVI już Festynie. Wyśmienite ciasta, które serwowała kawiarenka przedszkolna, to domowe wypieki rodziców i pracowników.

  

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

FOTORELACJA

SOBOTNIE  SPOTKANIA  "PRZEDSZKOLE  OTWARTYCH  DRZWI"
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

1 MARCA w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie przedszkoli realizujących projekt SZKÓŁ  PROMUJĄCYCH  ZDROWIE.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

W dniu 21 lutego rodzice dzieci grup najstarszych- pięcio- i sześciolatków wzięli udział w zebraniu organizowanym w ramach realizacji projektu : „Aby   przedszkolak chciał być uczniem” . Gośćmi spotkania były: pani psycholog Poradani Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie- Mirosława Zdunek- Ruczyńska, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18  – Marzenna Życzko oraz nauczycielka oddziału przedszkolnego w szkole- pani Małgorzata Biedrzycka.

 

Rodzicom przedstawiono proces osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej, działalność szkoły w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i współpracy z rodzicami, metody pracy w „zerówce”. Przewidziano też czas na pytania uczestników i dyskusję. Rodzice zostali zaproszeni na dzień otwarty w szkole dla dzieci 5,6- i 7-letnich, który odbędzie się 16 marca 2013 r.

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

18 stycznia 2013r w naszym przedszkolu odbyła się wspaniała uroczystość - DZIEŃ  SENIORA.

Już od rana przybyli do nas mili goście - seniorzy, którzy jak co roku, odpowiadając na zaproszenie  są z nami w tym radosnym dniu. Zebranych przywitała p. Dyrektor Jolanta Drążek. Dzieci z przedszkola przygotowały dla gości niespodzianki - spektakl "Dziadek do orzechów"; wiersze i piosenki, tańce integracyjne, drobne pamiątki. Atrakcją spotkania był występ kapeli "Bum-Cyk", która porwała zebranych do wspólnej zabawy. Śpiewy i tańce trzech pokoleń trwały aż do utraty tchu!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zapraszamy za rok!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 20 listopada 2012r. w Olsztynie oodbyła się wyjątkowa, bo 20-sta Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Nasze Przedszkole reprezentowała Pani Dyrektor Jolanta Drążek.

Na Konferencji, wśród wykładów i prezentacji o dokonaniach Szkół Promujących Zdrowie, zostały też wręczone certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie". Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem znaleźliśmy się także my - Przedszkole Miejskie Nr 14 w Olsztynie.

Jesteśmy dumni z wyróżnienia!

  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18 listopada 2012 r. w Olsztyńskiej Szkołe Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyła się regionalna konferencja Programu Szkoły Dla Ekorozwoju. Podczas konferencji placówkom z naszego regionu wręczono m. innymi ceryfikaty Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wśród tegorocznych laureatów znalazło się również nasze Przedszkole. Praca na rzecz edukacji ekologicznej, działania skierowane na rzecz upowszechniania promocji zdrowia, którą włożyliśmy wszyscy (dzieci, rodzice, pracownicy Przedszkola) zosta więc wysoko oceniona

W tym roku szkolnym zamierzamy powalczyć o Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi.

Koordynatorm działań ekologicznych w naszej placówce jest                        P. Elżbieta Dargiewicz

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W czwartek 18 X 2012 o godzinie 9.15 pan prezydent Piotr Grzymowicz w obecności dzieci, nauczycieli i partnerów programu otworzył przedszkolny Autosalon w centrum Alfa. W uroczystości tej uczestniczyła też delegacja z naszego przedszkola: Nauczycielka: Dorota Rogulska z dziećmi: Klementynką Dorosz i Augustynem Wanago. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt modeli aut. Każda placówka miała przygotować przydzielony typ auta: osobowy, ciężarówka, policja. Nasze przedszkole miało przygotować straż pożarną I TO MODEL Klementynki Dorosz reprezentował naszą placówkę. sztachet olsztyn

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information